Recursos i materials per optimitzar l'aprenentatge
Cuaderno intercultural - recursos

PORTAFOLIS

Eina per a l'aprenentatge i l'avaluacióLEER.ES

ENLLAÇOS SOBRE APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES
EL MÈTODE DEFINITIU PER TENIR FILLS LECTORS
ORIENTACIONS PER A LA MILLORA DE L'EXPRESSIÓ ESCRITA


ARC - APLICACIÓ DE RECURSOS AL CURRICULUMLecxit lectura exit_escolar from gtea2011

 QUADERN DIGITAL- ESCRIURE A L'ESOESTRATÈGIES PER DESENVOLUPAR LA FLUÏDESA LECTORA