Presentacions

LLEGIR A SECUNDÀRIA (ANA BASTERRA)
Leer en Secundaria from Ana Basterra

COM S'ELABORA UN PLA LECTOR, per Josep Antoni Fluixà (Director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura) 


 
GUIA PER DISSENYAR UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA (ANA BASTERRA)
LA COMPRENSIÓ LECTORA I EL TREBALL DE LLENGUA EN LES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES:
AVALUACIÓ COMPETENCIAL (N. Alart)


NUEVAS FORMAS DE APRENDER Y ENSEÑAR

TAREAS EN SECUNDARIA

APRENDIZAJE COOPERATIVO

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

TRABAJAR LAS COMPETENCIAS EN EL AULA

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON TIC

APRENDIZAJE COOPERATIVO


Repensar l'avaluació per canviar les pràctiques educatives (Carles Monereo)


AVALUACIÓ - NEUS SANMARTÍ

AVALUAR PER APRENDRE

AVALUACIÓ COMPETENCIAL

PORTFOLI

BASES PER A L'APRENENTATGE - INICIS S. XXI

PORTAFOLI - CARPETA DOCENT