NEE

TRASTORNS DE LECTOESCRIPTURA
Recursos per la intervenció de l'alumnat amb trastorns de lectoescriptura

DISLÈXIA


Programes lliures per tractar la dislèxia i altres 
                                          dificultats de lectura.TDAH
Recursos educatius per a l'alumnat amb TDAH 


TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA 
Recursos educatius per l'alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista
 
Acceso Libre de Barreras al Ordenador


La comunitat virtual ALBOR és un espai web amb recursos per afavorir l'accés i l'ús de l'ordinador per alumnes amb NEE