Eines TIC




Puzzles digitals


  Crear una portada de revista









Generador de noticia de diari













  Muntatge de fotos






Presentacions
















  Presentacions en línia



 
 Enllaç documents en línia






 
 Presentacions en línia









Presentacions de fotos en un video











Afegir "bocates" a les fotos







Publicació de documents





 






Organitzador d'idees, recursos, imatges... 








 ANIMAPS








SCORM