Bases d'Orientació

Les bases d'orientació són uns instruments útils ideats per avaluar i regular la capacitat d'aplicar els coneixements apresos, d'anticipar i planificar les operacions necessàries per resoldre un problema nou. S'anomenen així perquè la seva finalitat és que orientin l'alumnat en la seva tasca. De vegades, també se les anomena "guies de navegació" o "cartes d'estudi". Habitualment, una bona pregunta per generar aquest tipus de produccions és: "En què hem de pensar o què hem de fer per realitzar un determinat tipus de tasques?". L'avaluació de la qualitat d’aquestes bases d'orientació serà objectiu prioritari del procés d'aprenentatge perquè, de fet, resumeixen el coneixement que els estudiants hauran d’interioritzar, és a dir, retenir a la memòria de manera que es pugui activar quan calgui. Cada estudiant ha d'elaborar la seva pròpia base d'orientació, tot i que en alguns casos ho farà a partir d’un procés de construcció conjunt entre tot el grup-classe i en d’altres serà més individual.
  (Informació extreta de l'Xtec)
- Escola Castanyer (Sant Joan de les Fonts): Les bases d'orientació: Ús d'instruments d'avaluació formativa amb alumnat de cicle superior per a la redacció d'una notícia. - Escola Jungfrau (Badalona): Ús d’instruments d’avaluació formativa amb alumnat de cicle superior per a la redacció d’una notícia. - Exemples de Bases d'orientació de l'Institut Marta Mata: Traducció d'enunciats a llenguatge algèbric, Treball cooperatiu a matemàtiques i Descripció d'un text descriptiu estàtic.

-  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada