dijous, 21 de març de 2013

ESTILS D'APRENENTATGE - VARK

Gràcies al blog d'Enric Serra hem descobert aquest recurs.

VARK: És una eina força popular a la xarxa per provar de determinar l'estil d'aprenentatge d'una persona. Consisteix en un qüestionari (que es pot realitzar en línia, o no) amb un nombre força reduït de preguntes, que ajuda els aprenents a determinar el perfil de les seves preferències d'aprenentatge. Fa referència a un sol dels múltiples components de l'estil d'aprenentatge, però que hem de considerar decisiu: “VARK is about one preference -our preference for taking in, and putting out information in a learning context. Although it is a part of learning style we consider it an important part because people can do something about it.” L'acrònim VARK fa referència a “Visual, Aural, Read/write, and Kinesthetic sensory modalities that are used for learning information”. Es poden consultar les descripcions d'aquestes categories al web i determinar com som com a aprenents.