dimarts, 26 de febrer de 2013

ELS MAPES MENTALS

TEXT EXTRET DEL BLOG DE CARMEN GONZÁLEZ: UNA TIZA Y TÚ

TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT DE LA CREATIVITAT: ELS MAPES MENTALS
 
El Mapa Mental és una tècnica desenvolupada pel psicòleg britànic Tony Buzan a mitjans dels anys 90, a través de la qual s'accedeix als espais mentals d'una forma més creativa.
És una tècnica gràfica amb la qual s'organitzen les idees a partir d'una imatge central i des de la qual es generen noves idees acompanyades d'altres imatges que es relacionen amb la idea central. 
Aquesta tècnica té en compte la forma en què el cervell recull, processa i emmagatzema informació. El resultat final és una imatge visual que facilita obtenir la informació que conté, així com analitzar-la, completar-la...  

Un aprenentatge visual permet reforçar la comprensió, facilita la integració de nou coneixement, identifica errors conceptuals i incomprensions, ajuda a depurar el pensament. “El màxim poder del mindmapping (mapes mentals) és que entrena al cervell a veure tot el quadre i els detalls…, a integrar la lògica i la imaginació” (Michael Gelb) .

Què és un Mapa Mental? 
- Un suport per estructurar les idees. 
- Una representació gràfica d'idees. Sempre és més fàcil recordar una imatge gràfica que un text lineal. Permet que les idees generin altres idees i es pot veure com es connecten, es relacionen i s'expandeixen de forma lliure ja que no han de seguir una organització lineal. Està basat en associacions.
Per acabar de llegir l'interessant article, cliqueu damunt el mapa mental.


dimarts, 5 de febrer de 2013