dijous, 13 de desembre de 2012

ARCPRO

APRENENTATGE RECÍPROC DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS Aquest és el nom del projecte que des del curs 2009-2010 desenvolupen els alumnes de l’assignatura Estratègies d’aprenentatge de la Facultat de Psicologia de la UAB conjuntament amb el professorat de diversos Centres d’Educació Primària, Secundaria o Superior del nostre país. Com el seu nom indica, aquesta iniciativa neix amb el propòsit de promoure les competències professionals que aquests estudiants desenvoluparan en la seva futura professió d’assessors psicoeducatius. Amb aquest objectiu, els futurs assessors col·laboren amb els professors de secundària en l’elaboració de diferents unitats didàctiques, en les que proposen canvis metodològics innovadors orientats a afavorir l’autonomia d’aprenentatge d’alumnes de tots els nivells educatius. TROBAREU MÉS INFORMACIÓ I EXEMPLES D'UNITATS DIDÀCTIQUES EN EL SEGÜENT ENLLAÇ. ARCPRO

BASES D'ORIENTACIÓ

L’objectiu de tot procés d'ensenyament és que l'alumnat sigui capaç, quan es trobi davant d'un nou problema que exigeixi aplicar els coneixements apresos, d'anticipar i planificar les operacions necessàries per resoldre'l. Uns instruments útils ideats per avaluar i regular aquesta capacitat són les bases d'orientació, anomenades així perquè la seva finalitat és que orientin l'alumnat en la seva tasca. De vegades, també se les anomena "guies de navegació" o "cartes d'estudi". Habitualment, una bona pregunta per generar aquest tipus de produccions és: "En què hem de pensar o què hem de fer per realitzar un determinat tipus de tasques?". L'avaluació de la qualitat d’aquestes bases d'orientació serà objectiu prioritari del procés d'aprenentatge perquè, de fet, resumeixen el coneixement que els estudiants hauran d’interioritzar, és a dir, retenir a la memòria de manera que es pugui activar quan calgui. Cada estudiant ha d'elaborar la seva pròpia base d'orientació, tot i que en alguns casos ho farà a partir d’un procés de construcció conjunt entre tot el grup-classe i en d’altres serà més individual. (Extret de la pàgina de l'xtec).