dijous, 13 de desembre de 2012

ARCPRO

APRENENTATGE RECÍPROC DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS Aquest és el nom del projecte que des del curs 2009-2010 desenvolupen els alumnes de l’assignatura Estratègies d’aprenentatge de la Facultat de Psicologia de la UAB conjuntament amb el professorat de diversos Centres d’Educació Primària, Secundaria o Superior del nostre país. Com el seu nom indica, aquesta iniciativa neix amb el propòsit de promoure les competències professionals que aquests estudiants desenvoluparan en la seva futura professió d’assessors psicoeducatius. Amb aquest objectiu, els futurs assessors col·laboren amb els professors de secundària en l’elaboració de diferents unitats didàctiques, en les que proposen canvis metodològics innovadors orientats a afavorir l’autonomia d’aprenentatge d’alumnes de tots els nivells educatius. TROBAREU MÉS INFORMACIÓ I EXEMPLES D'UNITATS DIDÀCTIQUES EN EL SEGÜENT ENLLAÇ. ARCPRO

BASES D'ORIENTACIÓ

L’objectiu de tot procés d'ensenyament és que l'alumnat sigui capaç, quan es trobi davant d'un nou problema que exigeixi aplicar els coneixements apresos, d'anticipar i planificar les operacions necessàries per resoldre'l. Uns instruments útils ideats per avaluar i regular aquesta capacitat són les bases d'orientació, anomenades així perquè la seva finalitat és que orientin l'alumnat en la seva tasca. De vegades, també se les anomena "guies de navegació" o "cartes d'estudi". Habitualment, una bona pregunta per generar aquest tipus de produccions és: "En què hem de pensar o què hem de fer per realitzar un determinat tipus de tasques?". L'avaluació de la qualitat d’aquestes bases d'orientació serà objectiu prioritari del procés d'aprenentatge perquè, de fet, resumeixen el coneixement que els estudiants hauran d’interioritzar, és a dir, retenir a la memòria de manera que es pugui activar quan calgui. Cada estudiant ha d'elaborar la seva pròpia base d'orientació, tot i que en alguns casos ho farà a partir d’un procés de construcció conjunt entre tot el grup-classe i en d’altres serà més individual. (Extret de la pàgina de l'xtec).

dilluns, 5 de novembre de 2012

dijous, 11 d’octubre de 2012

SCORM

Una cacera del tresor adreçada a tots els educadors que vulguin elaborar materials didàctics digitals amb l'editor eXelearning. 
Realitzada per Maria del Mar Lluelles Perera

ANIMAPS

Animaps és una eina per crear rutes animades a Google Maps. Animaps permet presentar gràficament els recorreguts sobre el mapa i amb diverses opcions de personalizatció: temps, colors dels traçats, moltes icones, possibilitat d'incloure fotos i vídeos durant el viatge, etc. A continuació, hi un seguit d'idees per aplicar-lo:

  1. El recorregut que segueixen els alumnes des de casa seva fins a l'escola (ed. infantil, primària, alumnat nouvingut).
  2. Planificar un viatge escolar o una activitat complementària fora del centre. 
  3. Estudiar el traçat i el temps aproximat d'una cursa popular a peu, nedant, en bici… en què hi participin els alumnes.
  4. Seguiment d'un esport professional com el ciclisme (exemple del Tour de França), la natació (competicions a mar obert), la mitja marató de Granollers, expedicions a muntanyes o el triatló.
  5. Repàs de recorreguts, expedicions o conquestes de personatges històrics.
  6.  Llocs pels quals passen o passaran les noves línees ferroviàries de l'AVE.
  7. …parlant d'ocells, els viatges de les aus migratòries i altres animals nómades.
  8. Il·lustrar geogràficament processos industrials, como el de la pesca: El recorregut dels vaixells, la tornada al port, subhasta a la llonja, transport fins a la planta de tractament i distribució als punts de venda. 
  9. Etc.

ARC- APLICACIÓ DE RECURSOS AL CURRICULUM

L’ARC és una aplicació web que conté i ofereix propostes d’activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum i que poden ser útils a mestres i professorat en el seu treball a l’aula. Es tracta de “recobrir” el currículum amb propostes didàctiques que impulsin millores metodològiques. El mot ARC és acrònim d’Aplicació de Recobriment Curricular i recull recursos de les àrees de matemàtiques, de llengües, de ciències socials, de ciències naturals i de tecnologia.
L’ARC s’ha promogut des dels CESIRE, Centres de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa, que depenen del Departament d’Ensenyament: CREAMAT de matemàtiques AULATEC de tecnologia CERES de ciències socials i filosofia CEDEC de ciències naturals CIREL de llengües CREAV d'audiovisuals.

dilluns, 8 d’octubre de 2012

FITXA DE VOCABULARI (EXEMPLE)

Basat en el vocabulari ortogràfic i visual, es presenta aquesta fitxa que pot ser útil tant per treballar l'ortografia, com les definicions i l'ampliació de lèxic.

GUIÓ PER ANALITZAR NOTÍCIES

Basat en el treball realitzat per Edualter.org. Es poden analitzar notícies de diversos mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió, internet... També pot servir per analitzar fets quotidians o situacions problemàtiques.

dilluns, 28 de maig de 2012

POPPLET

Popplet és una interessant eina per organitzar les nostres idees, recursos, imatges, etc. en forma de gràfic. Té moltes funcions ja que es poden crear murs virtuals, mapes conceptuals, recopilació de recursos, línies de temps, etc. amb un resultat visualment clar i atractiu. El seu ús és bastant intuitiu i és una eina col·laborativa molt adequada per al treball amb els alumnes ja que ofereix la possibilitat d'incloure diferents usuaris. Podreu trobar més informació al bloc Educacontic.